Ga naar de inhoud

Wat is je rol?

Jouw rol is een MBO-student (niveau 2) tijdens zijn of haar stageperiode te begeleiden. De begeleiding bestaat vooral uit het voeren van gesprekken met de MBO-student, het stimuleren/motiveren van hen en problemen in de stage te bespreken.

Hoe leer ik dat?

Om stagemaatje te kunnen zijn krijg je een aparte, korte training van ReconnAct. Daarnaast neem je deel aan bijeenkomsten waarin alle stagemaatjes met elkaar ervaringen en adviezen uitwisselen. Vanuit ReconnAct krijg je ook individuele begeleiding.

Hoe werkt het?

  1. Je geeft je op als stagemaatje bij stagemaatjes@reconnact.nl
  2. Je krijgt een intakegesprek met de projecteider van ReconnAct
  3. Je volgt een korte (gratis) training om stagemaatje te kunnen zijn.
  4. Je krijgt een MBO-2 student toegewezen.
  5. Met deze student heb je een eerste gesprek.
  6. Als er geen goede ‘klik’ is, krijg je een andere student aangewezen.
  7. Met de MBO-student maak je afspraken en plan je gesprekken.
  8. Tijdens de begeleidingsperiode heb je intervisiebijeenkomsten met andere stagemaatjes.
  9. Na afloop van de stageperiode ontvang je studiepunten en een stagevergoeding