Ga naar de inhoud

Stagebedrijven

Belang stages

Tijdens de studie aan een ROC is het gebruikelijk dat studenten stage lopen bij een organisatie (commercieel bedrijf, instelling, stichting, vereniging, etc.). De stageperiode is een zeer belangrijk onderdeel van de opleiding en duurt 13 weken (vier dagen per week).
Tijdens de stage hebben studenten de mogelijkheid om het geleerde in praktijk te brengen. Daarnaast leren de studenten enorm veel van het werken in een vakgebied.

Wat kunt u verwachten?

Samen met de student stelt u een stageovereenkomst op, waarin de wederzijdse afspraken staan. Er zijn hier al kant-en-klare formulieren voor beschikbaar. Tijdens de stage werkt de stagair aan een of meerdere opdrachten. Vanuit de school krijgt de student begeleiding. Er is in dit project ook een specifiek stagemaatje dat regelmatig met de student spreekt over hoe de stage verloopt. Daardoor is de kans op succes voor de stagiare het grootst en kan de stagiare voor u optimaal functioneren. 

Voorwaarden stage

Om de stage op een goede manier te kunnen uitvoeren, is het belang dat het stagebedrijf een medewerker benoemt tot stagementor. Deze stagementor begeleidt de stagiare in de organisatie en heeft contact met de school. Mentor en stagair maken samen afspraken over de stageperiode. De mentor beoordeelt uiteindelijk de stagiare.

Gedurende het stagemaatjes-project is het mogelijk dat een stagemaatje van ReconnAct contact zoekt met het stagebedrijf om de voortgang te bespreken.

Stagiare gezocht!

Als u een stagiare op MBO niveau 2 zoekt, kunt u contact opnemen met

Hij/zij informeert u over de mogelijkheden, de procedures en de voorwaarden.

Utrechtse zwembaden